Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Observera hur dina handlingar påverkar ditt liv

Människor har vanligtvis ett antagande eller en uppfattning om hur de använder sin tid. Grunden för ett balanserat och gott liv är oftast en välfungerande vardag som innehåller en lagom mängd aktivitet och vila.

Sexuellt intresse för barn och handlingar förknippade med det kan påverka många områden i livet. Det kan till exempel påverka valet av sällskap, fritiden, upplevelsen av den egna sexualiteten och hur nöjd och lycklig man känner sig med sig själv.

I följande övning kommer vi att titta på vilka sätt handlingar som sexualiserar barn har påverkat dig och ditt liv.

Övning: Hur handlingar som sexualiserar barn har påverkat mitt liv

Mål

Du förstår hur handlingar som sexualiserar barn påverkar ditt liv.

Anvisning

Reflektera över olika områden i ditt liv med hjälp av bilden nedan. Hur har ditt intresse och dina handlingar påverkat dig och ditt liv?

Svara på varje punkt för dig själv eller skriv ner svaren i rutorna nedan.

  • Bedöm dessutom inverkan på en skala från 0 till 100 (0 = ingen inverkan, 100 = inverkan har varit mycket betydande). Du kan bland annat reflektera över vilka saker du har kunnat eller inte har kunnat göra på grund av dina handlingar.
  • Bedöm också om inverkan har varit positiv eller negativ. Motivera din bedömning.
  • Bedöm om ditt intresse och dina handlingar ökar eller minskar ditt eget välbefinnande inom dessa områden i livet.
  •  Fundera på hur du skulle vilja ha det i olika områden i livet. Vad skulle det krävas för att dina mål och drömmar skulle bli verklighet?
Exempel på faktorer i mitt liv som påverkas av mina handlingar angående mitt sexuella intresse för barn

Vilka är alla de faktorer som mitt sexuella intresse för barn och mina handlingar har en inverkan på?

Loading ...