Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för sexuellt intresse riktat mot barn. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Vi hoppas att du har fått användbar information, nya idéer och verktyg för att hantera sexuellt intresse för barn. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Om dina tankar eller ditt behov att agera blir ännu starkare eller om du känner att de hämmar din funktionsförmåga och livskvalitet, tveka inte att söka hjälp!

Var får jag hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Om ditt sexuella intresse för barn blir ännu djupare eller om du känner att det påverkar din funktionsförmåga och livskvalitet negativt, tveka inte att söka hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson om dina känslor.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsovårdscentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Psykoterapi och andra samtalsterapier

Inom psykoterapi och annan samtalsterapi bearbetar man svåra saker först och främst genom att prata om dem. Vid behov kan man göra övningar för att identifiera och ändra handlingssätt som orsakar symtom.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara en effektiv vårdform för personer som är sexuellt intresserade av barn. Målet är att öka den interna kontrollen och ansvarsfulla handlingar, korrigera eventuella tankeförvrängningar och ta ansvar för eventuella sexuella handlingar riktade mot barn.

Vården fokuserar på att bearbeta återkommande bekymmer, rädslor och känslor av osäkerhet. Uppmärksamheten fästs vid sexuella tankar, känslor och handlingar riktade mot barn.

Vården ökar och stärker kontrollen över beteendet och de känslor som är förknippade med det. Redan att motstå en frestelse och att anta ett nytt och mer ansvarsfullt sätt att agera är ett steg mot ett bättre liv.

Att söka hjälp

Sexuellt intresse för barn, liksom skam och skuldbeläggning förknippat med det, försämrar ofta såväl den psykiska hälsan som livskvaliteten. Det begränsar också ofta det sociala livet, försvagar relationer och minskar möjligheterna att förverkliga sin sexualitet.

Det finns sakkunnig hjälp att få

Enligt aktuell forskning är sexuellt intresse för barn ett rätt så bestående drag som ofta uppfattas som ofrivilligt. Det åtföljs ofta av känslan av att det inte finns någon väg ut.

I vardagslivet döljer många sitt sexuella intresse för barn och låter bli att söka hjälp och stöd. Det finns ändå hjälp och stöd att få. Man kan också till en början söka hjälp anonymt.

Om du är oroad över ditt eget sexuella intresse för barn, tveka inte att söka ytterligare stöd och hjälp. En öppen och ärlig diskussion med någon som är insatt i problemet kan hjälpa dig att hantera skadliga sexuella tankar och stödja dig i att kontrollera ditt eget beteende.

Var kan jag få hjälp i detta avseende?

Det finns enheter i Finland med specialkompetens när det gäller att hjälpa personer som är sexuellt intresserade av barn. För mera information, råd och hjälp kan du till exempel vända dig till:

  • Välitä-enheten. Enheten erbjuder konfidentiellt samtalsstöd för att reda ut din situation och hitta eventuellt fortsatt stöd. Tjänsten är avgiftsfri och man kan även ta kontakt anonymt.
  • SERITA-projektet. SERITA har en telefonjour och erbjuder hjälp med att sätta sexuella gränser och upprätthålla dem. Tjänsten kan också kontaktas anonymt.
  • SeriE-projektet. SeriE-projektet erbjuder avgiftsfria stödtjänster med låg tröskel för personer som är bekymrade över sina fantasier och preferenser riktade mot barn.
  • SEXPO. SEXPO-stiftelsen erbjuder rådgivningsmöten samt online- och telefonrådgivning. Alla rådgivningstjänster kan kontaktas anonymt och konfidentiellt.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ris och ros.