Skip to main content

Egenvårdsprogram

När behöver jag hjälp?

Funderar du på om du behöver utomstående hjälp på grund av ditt intresse?

Loading ...

Om du svarade ja på en eller flera av frågorna ovan kan det här programmet hjälpa dig att reflektera över och hitta sätt att hantera beteendet du upplever som problematiskt.

Andra problem som kan inverka

Sexuellt intresse för barn kan också vara kopplat till andra problem. Till exempel är skamkänslor vanliga hos personer som har ett sexuellt intresse för barn. Olika symtom på depression och ångest är också vanliga.

Stress, ångest och rädsla kan vara riskfaktorer för att förlora kontrollen över sitt eget beteende.

Kom ihåg

En person som har ett sexuellt intresse för barn kan känna att hens handlingar inte spelar någon roll, eftersom människor i vilket fall som helst hatar hen och personer som hen. Kom ihåg att det är två helt olika saker att ha sexuella preferenser och att förverkliga dem.