Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Identifiera uppkomsten av dina föreställningar

Att förena sexuella fantasier med barn kan öka risken för olämpligt beteende som skadar barnet eller för kriminella handlingar. Därför är det viktigt att identifiera hur barnrelaterade föreställningar uppkommer.

I följande övning reflekterar du över vilken typ av känslor och kroppsliga känningar, såsom upphetsning, det väcker hos dig att tänka på barn på ett sexuellt sätt.

Övning: Uppkomsten av föreställningar som är kopplade till barn

Mål

Du förstår vilka situationer som fungerar som utlösande faktorer för sexuella tankar och föreställningar riktade mot barn. Du får också en uppfattning om hur ofta du har dessa tankar och hur de påverkar hur du mår.

Anvisning

Fundera på svar på frågorna nedan eller skriv dem i rutorna nedan. Du kan också skriva dina svar på ett papper.

Om du vill kan du också föra dagbok i till exempel en vecka och observera i vilka situationer du har barnrelaterade sexuella tankar och vad som utlöser tankarna. Du kan också använda följande frågor som hjälp med dagboken.

Observera att vi i denna uppgift endast granskar sexuella tankar relaterade till barn och de känslor och känningar som är förknippade med tankarna. Handlingar kommer att granskas senare i en annan övning.

1. Situation (utlösande faktor)

Beskriv en situation där du hade sexuella tankar riktade mot barn. Börja med att skriva veckodag och datum.

Loading ...

2. Tankar

Vilken typ av barnrelaterade sexuella tankar hade du?

Loading ...

3. Känslor och kroppsliga känningar

Vilken typ av känslor eller kroppsliga känningar hade du i situationen?

Loading ...

Upplevde du känslorna och känningarna som positiva eller negativa?

Loading ...

Hur intensiva var känslorna och känningarna?
0 = Inte alls intensiva
10 = Mycket intensiva

Loading ...

Hur störande eller påtvingande tyckte du att känslorna och känningarna var?  
0 = Inte alls störande
10 = Mycket störande

Loading ...

Kom ihåg

Känslor och känningar kan upplevas ha en positiv, negativ eller neutral betydelse.

Om de uppfattas ha en positiv betydelse är det troligt att personen inte vill ge upp dem. En sådan tanke kan vara till exempel: "Det känns bra att tänka sexuellt på barn, och jag blir upphetsad av det."

Samma sak fungerar tvärtom. En obehaglig upplevelse uppmuntrar inte att fortsätta.