Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad innebär sexuellt intresse för barn?

Sexuellt intresse för barn kan innebära att man tänker på barn i sexuell mening, sexuella fantasier riktade mot barn eller sexuell upphetsning av barn.

  • Man talar om pedofili när en person som fyllt minst 16 år har ett sexuellt intresse för barn som ännu inte har genomgått puberteten.
  • Det är fråga om hebefili när de sexuella begären riktas mot barn som just har nått puberteten och är betydligt yngre än en själv.
  • Vid efebofili är det sexuella intresset riktat mot ungdomar som är i eller just har passerat puberteten och är betydligt yngre än en själv.

Människor som är sexuellt intresserade av barn förverkligar inte alltid sin böjelse. Intresset kan förbli på en nivå med föreställningar och fantasier.

Pedofilt intresse

Pedofilt intresse kan vara primärt, dvs. fixerad pedofili. I det fallet känner personen främst och permanent sexuellt intresse för barn som inte kommit in i puberteten. Trots detta kan personen ha sexuellt umgänge med personer som är 16 år eller äldre. 

Sekundärt pedofilt intresse, dvs. regresserad pedofili, är det fråga om när en persons sexuella begär tillfälligt riktas mot ett barn, till exempel i en stressig livssituation. Personen är dock främst och permanent sexuellt intresserad av personer som är minst 16 år gamla.

När är det fråga om en sjukdom?

Om önskan om sexuell verksamhet med ett barn som inte kommit in i puberteten är dominerande och permanent kan det vara fråga om en sexuell störning som riktar sig mot barn och som definieras som en sjukdom. Dess officiella sjukdomsklassifikation är ICD-10 och F65:4.

En förutsättning för att ställa diagnos är att intresset har varat längre än sex månader. Intresset har också antingen orsakat skada för personen själv eller också har hen begått ett brott.

Vad beror pedofilt intresse på?

Aktuell forskning har inte funnit en entydig orsak till att det sexuella intresset främst riktas mot barn. Många olika faktorer bidrar till det.

Enligt nuvarande kunskap beror detta till 90 procent på olika miljöfaktorer.

De genetiska faktorerna bakom störningen studeras också aktivt. Enligt de senaste forskningsresultaten har man hittat vissa bakomliggande neurologiska avvikelser på hjärnnivå. Ingen enskild genetisk koppling har dock hittats.