Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varför får begären inte förverkligas?

Sexualiteten är en oskiljaktig och viktig del av att vara människa. Sexualitet kan uttryckas på olika sätt genom tankar, fantasier, begär, övertygelser, värderingar och attityder.

Intimitet och sexuella behov kan ändå inte alltid förverkligas endast enligt ens egna önskemål. Alla har perioder i sina liv när deras egna önskningar och behov relaterade till sexualitet inte uppfylls som man skulle vilja. Preferenser kan också komplicera förverkligandet av sexualiteten.

Sexualitet är dock inte ett oföränderligt tillstånd, utan man kan hitta nya sätt att uppleva och förverkliga den under hela livet. Man kan utvecklas och utmana sig själv positivt även i detta avseende.

Preferenser och att förverkliga dem är olika saker

Sexuellt intresse för barn leder inte automatiskt till sexuella handlingar riktade mot barn.

Även om det sexuella intresset för barn verkar vara ett ganska bestående drag, är sexuella preferenser och förverkligande av dem olika saker. En person agerar sällan automatiskt, styrd enbart av sina sexuella begär.

Du kan ändra ditt tänkande och dina handlingsmönster

Livet är fullt av olika frestelser. Olika begär åtföljs ofta av övergående tankar och känslor.

Människor som är intresserade av barn i sexuell mening kan nästan automatiskt få en känsla av välbefinnande av att se ett barn eller genom en barnrelaterad stimulus. Det kan väcka tanken om att tillfredsställa sina sexuella behov till exempel genom att titta på barn eller bilder på barn.

Sådana skadliga sätt att tänka och agera gentemot barn kan ifrågasättas och förändras. Människor som är sexuellt intresserade av barn kan kontrollera sitt skadliga tänkande och beteende precis som alla andra om de så önskar.

Varför är fantasier om barn en risk?

Olika fantasier är vanliga och en del av sexualitetens spektrum. Ibland åtföljs fantasierna av tankar som man varken kan eller bör förverkliga. Att förena sexuella fantasier med barn kan öka risken för olämpligt beteende som skadar barnet eller kriminell verksamhet.

Det kan också leda till att man tittar på olagligt material med sexuellt utnyttjande av barn. Det kallas också barnpornografi. Det är dock inte pornografi, utan bilder och videoinspelningar av sexuellt utnyttjande och exploatering av barn, det vill säga sexualbrott.

Hur kan du reglera din egna handlingar?

Du kan kontrollera och lära dig att kontrollera dina sexuella impulser. Alla förverkligar inte någonsin sina böjelser. För vissa förblir det sexuella intresset för barn på en nivå med föreställningar och sexuella fantasier.

Även om sexuellt intresse inte kan ändras, kan vissa människor som upplever sexuellt intresse för barn också bli intresserade av vuxna. Det sexuella intresset för vuxna kan stödjas och stärkas.

I detta egenvårdsprogram hittar du hjälp för att reglera de skadliga handlingarna.

Kom ihåg

Sexualiteten är övergripande och kan förverkligas på olika områden i livet. Det är viktigt att lyssna på sina egna önskemål och behov, men ens egna handlingar får inte vara olagliga eller på annat sätt skadliga för någon.