Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Hitta nya sätt att agera

Till följande tittar vi på vad ditt beteende som sexualiserar barn kan handla om och hur du kan agera annorlunda.

För att kunna agera annorlunda i framtiden måste du identifiera de saker i dig själv som får dig att agera på ett sätt som sexualiserar barn. Du reflekterar också över vilka möjligheter och hinder du upplever att det finns för att du ska kunna agera annorlunda.

Övning: Observationer om mina handlingar som sexualiserar barn

Mål

Du lägger märke till vad ditt eget beteende handlar om och hittar sätt att agera annorlunda.

Anvisning

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan.

1. Vilken typ av situationer, saker eller känslotillstånd får dig oftast att agera på ett sätt som sexualiserar barn?

Loading ...

2. Vilka observationer kan du göra om de tankar du oftast använder för att ge dig själv tillåtelse att agera på ett sätt som sexualiserar barn? 

Loading ...

3. Vilka observationer kan du göra om det positiva som handlingar som sexualiserar barn ger dig?

Loading ...

4. Har du någonsin oroat dig över ditt beteende?

Hur oroad har du varit?
0 = inte alls oroad
10 = mycket oroad

Loading ...

5. Vad får dig att oroa dig för ditt eget beteende? 

Loading ...

6. Av vilken anledning är du inte oroad för ditt beteende?

Loading ...

7. Har du någonsin försökt sluta med handlingar som sexualiserar barn?

Lista tre skäl för att sluta.

Loading ...

8. Om du har försökt sluta, hur tycker du att du har lyckats? Vilka faktorer bidrog till att du lyckades eller misslyckades?

0 = jag misslyckades helt
10 = jag lyckades utmärkt

Loading ...

9. Om du inte har försökt sluta med handlingar som sexualiserar barn, lista tre skäl till det. 

Loading ...

10. Vad skulle krävas för att du skulle sluta med handlingar som sexualiserar barn?

  • Vilka är hindren och möjligheterna för att sluta?
  • Vilken typ av stöd och hjälp känner du att du behöver?
Loading ...