Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika sätt att hantera sexuellt intresse för barn.

Att man tänker och ser barn i sexuell mening är något som är viktigt att stanna upp och tänka på.

Till följande kan du med hjälp av olika övningar lära dig

  • hur dina föreställningar påverkar ditt tänkande, dina känslor och ditt beteende
  • att reglera och kontrollera sexuella föreställningar och tankar riktade mot barn och de handlingsimpulser som dessa väcker
  • att stärka metoderna för självreglering, vilket stöder ansvarsfullt beteende och en ansvarsfull livsstil
  • att identifiera vilka saker eller situationer som får dig att tänka sexuella tankar riktade mot barn
  • att förstå vilken typ av föreställningar som ökar lusten att agera
  • att bli medveten om de föreställningar, tankar, känslor, kroppsliga känningar och beteenden som ditt sexuella intresse för barn ger upphov till

Du kan också använda övningarna för att reda ut hur störande eller påtvingande du tycker att dina barnrelaterade sexuella föreställningar är.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar till din situation. 

Det är viktigt att du vid sidan om att läsa informationen också gör övningar. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.  

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande. 

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mer krafter att genomföra en ändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturlig. 

Ingå ändå ett avtal med dig själv: prova anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare deras nytta. 

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer bestående förändring. Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återgå till längre fram. 

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.