Skip to main content

Egenvårdsprogram

När är det fråga om ett brott?

Handlingar relaterade till sexuellt intresse för barn kan leda inte bara till olika svåra bekymmer, rädslor och känslor av ångest, men också till betydande straffrättsliga påföljder.

Strafflagen är entydig när det gäller sexualbrott mot barn, och det är enkelt att följa lagen: barn får inte användas för att tillfredsställa sina egna sexuella behov. Beroende på typen av brott kan förövaren åtalas. Hen kan till exempel dömas till böter eller villkorligt eller ovillkorligt fängelse.

Barn är sårbara och behöver särskilt skydd och omsorg. Sexuella handlingar riktade mot en minderårig är alltid skadligt för barnet.

När är det fråga om ett sexualbrott?

Finsk lag skyddar varje person mot sexuellt våld, övergrepp och utnyttjande.

Enligt finsk lag är sexuellt utnyttjande av barn en sexuell handling som riktas mot en person under 16 år och som kan skada dennes utveckling. Detsamma gäller om ett barn förleds att begå en sådan handling.

Åldern för sexuellt självbestämmande är 18 år när det är fråga om barnets förälder eller en person i en ställning som är jämförbar med en förälders eller en person som på annat sätt har auktoritet över barnet. Det kan till exempel vara en tränare, lärare, handledare eller släkting.

Köp av sexuella tjänster och gromning

Att köpa sexuella tjänster av en person under 18 år är också ett brott.

Gromning, det vill säga att locka barn i sexuellt syfte, är också ett brott. Om handlingarna framskrider utöver förberedelsen anses det åtminstone vara ett försök att sexuellt utnyttja ett barn, även om fysisk kontakt inte inträffat.

Ett barn kan inte samtycka till sexuella handlingar

Sexuella handlingar mellan samtyckande ungdomar är inte sexuellt utnyttjande när det inte finns någon större skillnad i ålder och mental och fysisk mognad.

Enligt finsk lag kan ett barn under åldern för sexuellt självbestämmande, dvs. under 16 år, inte ge sitt samtycke till en sexuell handling som riktas mot hen och som uppfyller rekvisitet för sexualbrott som fastställs i lagen.

Sociala medier och internet

Lagstiftningen om sexuellt utnyttjande av barn och förberedelse till det gäller också på sociala medier och webben. Sexuella handlingar mot barn som begåtts genom dem har lett till åtal och dom.

Att till exempel titta på material med sexuellt utnyttjande av barn, så kallad barnpornografi, kan redan vara ett brott. Att locka barn till sexuella handlingar har också kriminaliserats. Gör dig inte skyldig till sexualbrott, utan sök hjälp!

Vilka är konsekvenserna av att ha en straffregisteranteckning?

En straffregisteranteckning för sexualbrott mot barn gör det svårare att hitta ett jobb i framtiden. Det hindrar också helt människor från att söka vissa jobb.

De negativa effekterna återspeglas också i personliga relationer. Till exempel kan viktiga relationer till vänner och närstående brytas. Konsekvenserna påverkar nästan alla områden i livet, vilket skadar den mentala hälsan och välbefinnandet.

Kom ihåg

Ett ansvarsfullt och meningsfullt sexuellt beteende äventyrar aldrig ens eget eller andras välbefinnande.