Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Magandning

En lugn och jämn andning genom magandning är ett effektivt sätt att lugna ner sig själv.

När du känner dig spänd och orolig blir andningen omedvetet mer ytlig. Då andas man med bröstkorgen snarare än mellangärdet.

Ytlig andning blir automatiskt snabbare. Snabb och kort andning ökar nervositeten ännu mer.

Om din uppmärksamhet däremot ägnas åt andningen och du andas via mellangärdet, hjälper andningen dig att slappna av och hålla dig lugn.

Information om magandning

Vi använder oss av flera muskler för att andas. Den mest effektiva muskeln är mellangärdet.

Ofta minskar magandningen i samband med ångest eller stress. Då blir andningen ytlig. Mellangärdet blir spänt, vilket ökar eller till och med orsakar ångestkänslor. Ofta händer det här utan att man märker det.

Vid magandning höjer sig magen vid inandningsfasen och sjunker i utandningsfasen. Lungorna fylls med luft ända ner. När vi andas ytligt och ansträngt sker inte det här fullt ut. Till följd av det kan man få en känsla av andnöd.

Magandning gör att man slappnar av

Genom att aktivera magandning och andas djupare och lugnare får man också i allmänhet en större känsla av lugn. Det kan ske nästan omedelbart. Med rätt andningsteknik får man också andra muskelgrupper att slappna av. 

När du ser till att ta en paus mellan in- och utandning förhindrar du att andningen blir för ytlig.

Andningen blir ett ankare i stunden

I avslappnings- och uppmärksamhetsövningar fungerar andningen ofta som ett ankare. Om du har svårt att koncentrera dig eller känner dig frustrerad, gå tillbaka och tänk på din andning.

Magandning lindrar ångest

Att aktivera magandning är användbart när du får en känsla av ångest.

När du har ångest kan du också medvetet gå igenom olika muskelgrupper: slappna av i nack- och skuldermusklerna, käkmusklerna och andra muskelgrupper.

Övning: Magandning (0:31)

Mål

Du lär dig att tänka på din andning och aktivera en lugn magandning. Bara det kan vara tillräckligt för att lindra känslan av ångest.

Anvisning

  1. Sätt eller lägg dig bekvämt. Korsa dock inte benen.
  2. Placera den ena handen på bröstkorgen och den andra på magen.
  3. Andas långsamt in och ut.
  4. Sträva efter att endast handen som vilar på magen rör sig under andningen. Bröstkorgen ska vara stilla.
  5. Var uppmärksam på andningen och fortsätt andas på samma sätt ett tag.

Öva magandningen på förhand med hjälp av videon. Gör övningen när du känner att du börjar få ångest och ångestkänslan stör dina vardagliga aktiviteter.

Det är viktigt att du gör denna övning flera gånger. Du behöver inte fundera över om du gör övningen på rätt sätt eller vid rätt tidpunkt. Det viktigaste är att du övar.