Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas social nervositet?

Klart under hälften av dem som lider av social ångest söker hjälp för sin situation. En betydande andel av dem som söker hjälp söker det först flera år eller årtionden efter att symtomen börjat. Detta är beklagligt, eftersom det finns bevisligen effektiva behandlingar tillgängliga.

Självständigt arbete i egenvårdsprogrammet

Ibland kan vårt sätt att tänka eller bete oss resultera i att vi mår sämre. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det. Då kan vi också ändra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster . Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Du kan använda detta egenvårdsprogram

  • självständigt
  • medan du väntar på annan vård
  • som stöd för annan behandling
  • när övrig vård och behandling har avslutats.

Professionell hjälp

Vid behandling av social ångest används ofta psykosociala behandlingar och läkemedelsbehandling. Dessa kan ges antingen separat eller samtidigt.

Psykosociala terapier är evidensbaserade. Psykoterapi och annan samtalsterapi är exempel på psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds av professionell personal och som bygger på interaktion. Nätterapi bygger på ett mer självständigt arbetssätt.

Kognitiv terapi

Av psykosociala behandlingar har kognitiva terapier mest bevis.

Det centrala i behandlingen är att gradvis lära sig att möta olika situationer som man spänner sig för genom exponeringsövningar. En stor del av behandlingen sker i ens egen vardag snarare än under terapisessionerna. Exponeringsövningar är också kända för att vara effektiva för att lindra obehagliga kroppsliga känslor som rodnad, svettning och hjärtklappning.

Behandling baserad på kognitiv terapi innefattar också

  • identifiering av tankar relaterade till ens egna rädslor och
  • att ändra på dem.

Behandlingen fokuserar särskilt på orealistiskt stor oro över att bli bedömd och den själviakttagelse som följer det. Uppmärksamhet ägnas också åt att undvikande beteende.

Nätterapi

Nätterapin är till för alla som lider av social ångest. Med stöd av en terapeut övar du på att bli av med ditt undvikande beteende i olika vardagliga situationer.

Nätterapi är en terapi som genomförs via din egen dator eller smart enhet och där terapeuten stöder dina framsteg.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

I nätterapin reflekterar du över dina svårigheter och tanke- och beteendemönster samt lär dig nya sätt att fungera. Programmet ger dig information i form av texter, videor och övningar, som hjälper dig att arbeta vidare. När nätterapi ges i rätt tid och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi under fysiska möten.

Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Vilken som helst läkare kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Läkemedelsbehandling

Det är också möjligt att lindra rädslan för sociala situationer med hjälp av läkemedelsbehandling. Med hjälp av läkemedel är det möjligt att effektivt förhindra återkommande ångestattacker eller förutfattade rädslor för olika situationer.

Som läkemedel används vanligtvis antingen antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel som tas vid behov. Betablockerare som används vid behandling av högt blodtryck kan också användas för att lindra rädslan för scenskräck före ett evenemang.