Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Alternativa tankar

Under denna egenvård har du redan lärt dig mycket om hur automatiska tankar påverkar social ångest.

Härnäst kommer du att undersöka uppfattningar om dig själv i sociala situationer. Du reflekterar också över hur du tror att andra uppfattar dig.

I en stressfylld situation är det vanligt att tro att alla andra märker ens nervositet. Till exempel är kritisk granskning av ens egna kroppsförnimmelser vanligt. Dessa intensifierar spänningssymtomen.

Föremålet för ens egen uppmärksamhet kan dock ändras. Med övning lär du dig att rikta din uppmärksamhet mot något annat.

Övning: Tankar och föreställningar

Mål

Du lär dig att känna igen skadliga tankar och föreställningar som uppstår både under och före socialt spännande situationer. Du lär dig att komma med alternativa tankar för att ersätta skadliga tankar.

Anvisning

Skriv ner de negativa automatiska tankarna samt de relaterade föreställningarna om dig själv och situationen i fälten. Svara sedan på de tankar och föreställningar du just har identifierat med alternativa tankar. Tänk också på vad du skulle säga till din vän om hen tänkte som du.

Loading ...

Tänk på omgivningen istället för dig själv

Syftet är att medvetet börja ägna mer uppmärksamhet åt saker utanför en själv och att gång på gång flytta fokus bort från självkritiken.

Försök medvetet

  • att lyssna mycket noga på vad andra säger i situationen
  • att titta på andras kläder och ansiktsuttryck
  • att titta på omgivningen och dess detaljer

Kom ihåg

När du riktar din uppmärksamhet bort från ångestsymtomen minskar ångesten och nervositeten på bara några minuter!

Öva på att rikta din uppmärksamhet i sociala situationer, särskilt när du gör exponeringsövningar.