Skip to main content

Egenvårdsprogram

Exponering som livsfilosofi

Avsikten är att fortsätta exponeringsövningarna även efter detta egenvårdsprogram. Baserat på vad du har lärt dig kan du planera din övning ytterligare. Vilken typ av situationer skulle du vilja våga dig på i framtiden?

Du har nu lärt dig nya färdigheter och fått mod för att bättre hantera utmanande situationer. Du kan gratulera dig själv för din flitiga övning. Det är mycket viktigt att du fortsätter öva framöver för att kunna utveckla och bibehålla dina färdigheter.

Ju fler skriftliga uppgifter du gör, desto mer automatiserade blir de inlärda sakerna. Du kanske också börja märka saker lättare utan att skriva ner dem.

Lägg märke till dina framsteg

Det är bra att notera positiva upplevelser och observationer om vad allt du kan göra när ångesten inte längre blockerar livet på samma sätt som tidigare. Samtidigt kan det vara en bra idé att skriva ner observationer av vad som hjälpte dig att klara av situationerna bättre.

Genom att utmana dig själv bestämmer du vilken typ av liv du lever

Styr din berättelse om ditt liv så att det är du som har kontroll. Bestäm dig för att helt överge undvikande och säkerhetsbeteenden när du är nervös. När du märker en önskan att undvika en situation eller att ta till ett säkerhetsbeteende, gör precis tvärtom.

Utmana dig själv och bestäm dig för att möta din ångest. Din livskvalitet förbättras på lång sikt.

Undvikande - rädsla är ett fängelse
Exponering - ångesten minskar gradvis
Frihet - du gör de saker som är viktiga för dig

Kom ihåg

Det är viktigt att du fortsätter öva framöver för att kunna utveckla och bibehålla dina färdigheter.

Det är viktigt att medvetet bestämma att du förbinder dig att förändra saker och övar.