Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Stärk dina interaktionsfärdigheter

Sociala färdigheter hänvisar till alla färdigheter som behövs för att interagera smidigt med andra. Sociala färdigheter är färdigheter som man lär sig, precis som att köra bil.

Interaktion byggs genom verbala och icke-verbala uttryck. Icke-verbala uttryck inkluderar till exempel gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det påverkar interaktionens förlopp och stämning och bildar det första intrycket.

Eftersom social nervositet ofta innebär att man undviker situationer kan de sociala färdigheterna inte utvecklas på bästa möjliga sätt. Färdigheter som man redan har lärt sig kan också börja rosta. Då känns interaktionen med andra inte längre naturlig.

Sju tips

Följande tips kommer att gynna både personer med social ångest och alla andra som vill utveckla sina egna sociala färdigheter.