Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar handlingar, tänkande och känslor?

Det här egenvårdsprogrammet bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska kunskaper. Den kunskapen visar att våra tankar, kroppsliga känningar och handlingar är ständigt sammankopplade.

Situationer kan tolkas på många sätt

I vardagen möter vi hela tiden situationer som väcker olika känslor. Känslorna uppstår så snabbt och automatiskt att vi lätt tror att de är ett direkt resultat av yttre händelser. Det stämmer dock inte.

Tankar och tolkningar bakom rädslan

Tankar och tolkningar av situationen påverkar vilka känslor som uppstår i situationen. Detta påverkar också vilken typ av kroppsliga känslor man upplever. När man är nervös kan hjärtfrekvensen öka eller det kan vrida i magen. Allt detta påverkar hur man handlar i situationen.

En person som till exempel tänker om en kommande presentation ”det går bra, jag klarar det” känner och beter sig på ett annat sätt än en person som tänker ”jag skämmer ut mig och alla kommer att skratta åt mig”. Rädsla orsakas alltså inte av situationerna själva, utan tolkningarna av dem.

Beteende påverkar tankar och känslor

Detta fungerar också omvänt. Med hjälp av ditt eget beteende kan du påverka vad du tänker och känner i situationen. 

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Handlingar

Lär dig känna obehagliga känslor i små steg

Genom att påverka tankarna är det möjligt att åstadkomma en förändring i känslorna och beteendet. Genom att ändra på ditt beteende kan du påverka dina tankar och känslor.

Det är vanligt att de som är rädda för höjder undviker dem. Om du ändrar ditt beteende och långsamt vänjer dig vid att stanna kvar på höga platser kan höjdskräcken minska.

På samma sätt vänjer man sig med hjälp av detta egenvårdsprogram gradvis vid socialt spännande situationer.

Kom ihåg

Det är bra att granska sina tankemönster i sociala situationer och när man är nervös. På så sätt kan man ändra sin attityd, sitt sätt att reagera och sin egen nervositet.