Skip to main content

Egenvårdsprogram

Balans i vardagen

Nu kan du stanna upp och fundera på hur din vardag rullar och vad du själv kan göra för att orka bättre. Skulle du vilja ändra på något i din vardag?

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. När du mår bra blir också din vardag smidigare utan några större ansträngningar. Å andra sidan främjas hälsan också genom vardagssysslor och en normal dygnsrytm.

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt mentala välbefinnande!