Skip to main content

Egenvårdsprogram

Bedömning av förändringen

Har du redan slutfört de planerade exponeringsövningarna? Om du har det, fortsätt läsa. Om du fortfarande har ogjorda exponeringsövningar, slutför dem och fortsätt sedan på den här sidan.

Kom ihåg

Exponeringsövningarna är den viktigaste fasen i detta egenvårdsprogram, och det är inte värt att avbryta dem. Övningarna kan ta flera veckor eller ett par månader. Deras genomförande är garanterat belönande.

Du har nu utsatt dig för svåra situationer och lärt dig att stå ut med ångest. Med övning har situationerna gradvis lättat och spänningen har minskat.

Du har också lärt dig att modifiera tankefällor relaterade till sociala situationer. Du kan också rikta din uppmärksamhet mer till situationen än till dina egna reaktioner.

Du har också identifierat ditt säkerhetsbeteende och lärt dig hur du kan minska det. Du har gjort stora förändringar i ditt liv!

Övning: Lägg märke till positiva förändringar

Nu när detta egenvårdsprogram närmar sig sitt slut är det bra att stanna upp och tänka på hur långt du har kommit under den.

  • Hur var ditt liv i början av detta program? Och hur är det nu?
  • Har din ångest relaterad till sociala situationer kanske minskat?
  • Har dina framsteg påverkat dina studier, ditt arbetsliv eller dina hobbyer?
  • Har du kanske märkt att du skulle förhålla dig annorlunda till dig själv nu?
  • Har det till exempel skett en förändring i ditt självförtroende?

Om du vill, skriv ner de saker som förändrats nedan

Loading ...