Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ökat välbefinnande i vardagen

Har du tillräckligt med sysselsättning som du njuter av? Livet är en ständig balansgång mellan saker som tar energi och saker som ger energi. Om du inte uppmärksammar detta kan de saker som tar mycket energi obemärkt ta överhand.

Människor har stora skillnader i stresstolerans, och det är bra att lära sig att känna igen sina egna gränser. Om du märker att du lägger orimligt mycket tid på saker som tar på dina krafter, är det bra att ta en titt på din vardag och fokusera på hur du använder din tid.

Om du inte har tillräckligt med tid för återhämtning och avkoppling kan konsekvenserna till exempel vara 

 • nedsatt sinnesstämning, irritabilitet och trötthet
 • minnessvårigheter och minskad koncentrationsförmåga
 • orimlig oro eller ångest
 • minskad initiativförmåga
 • brist på intresse för saker som du tidigare gillade.

Vad ger dig glädje?

Vi njuter alla av olika saker. Det är viktigt att du vet vad som ger just dig glädje. Det kan till exempel vara

 • att läsa bra böcker
 • att se på film
 • att delta i organisationsverksamhet
 • att träffa vänner

Fundera också på om de saker du väljer också kommer att öka ditt välbefinnande på lång sikt. När du är utmattad kan du vara benägen att ge efter för snabba lösningar som inte är bra. Till exempel kan tröstätande, alkohol, hasardspel eller att surfa på nätet få dig att känna dig bättre i stunden, men vara skadligt i längden.

Att hitta trevliga saker att göra är ofta lättare när man känner sig nöjd.

Övning: Må bra lista-Vad njuter du av?

Mål

Du hittar saker som ökar din känsla välbehag i din vardag. 

Anvisning

Tänk på en lista över saker som ger dig välbehag. Sätt upp listan på en synlig plats, till exempel på kylskåpsdörren.

När du antecknar saker som ger dig glädje i ditt liv:

 • Du kan dra dig till minnes alla de saker som tidigare har gett dig tillfredsställelse. Kräv inte att dessa saker måste kännas som något just nu.
 • Försök att tänka ut så många små och konkreta saker som möjligt.

Jag njuter av

Loading ...

Kom ihåg

Du kan påverka ditt välbefinnande med väldigt enkla dagliga saker.

Det är värt att lägga till saker i din vardag som ger välbefinnande. Det hjälper dig att klara av livets skyldigheter.