Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den här delen får du information om ångest.

Under programmets lopp får du möta unga personer som på programmets olika sidor berättar om sina tankar och erfarenheter kring sin egen oro. Kanske känner du hos någon av dem igen samma tankar och samma saker som orsakar oro hos dig själv?

Det är vanligt att många olika situationer ger upphov till bland annat ängslan, med andra ord kan du hitta något gemensamt med flera av de unga i exemplen.

I egenvårdsprogrammet förekommer även en terapeut som ger tips och uppmuntrar dig genom hela programmet.

Terapeutens tips

-

Vad fint att du har börjat träna nya färdigheter för att övervinna din ångest!

Mitt första tips: bli inte ensam med din ångest! Tala om din ångest med till exempel dina föräldrar, kompisar, din lärare eller någon annan som du litar på. Även om det kan kännas svårt att föra ångesten på tal börjar man ofta må bättre redan av att kunna tala om sin oro med någon.

Du kan också be dina familjemedlemmar eller kompisar om stöd för att öva på de saker som tas upp i detta program och för att våga möta dina rädslor.