Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varför har jag ångest?

Du kanske grubblar över varför just du drabbas av ångest och inte dina kompisar. Det finns inget entydigt svar på detta. Många olika faktorer bidrar till att ångest uppkommer.

Samma metoder kan tillämpas för att få kontroll över ångesten, oavsett orsaken till denna.

Följande faktorer kan bidra till att ångest uppkommer

Ärftlighet och personlighet

Människor är olika. En del är i fråga om temperament känsligare och reagerar starkare på olika saker. Det är ingenting negativt i sig, eftersom många fina egenskaper är förknippade med känslighet, till exempel empati och ärlighet.

Ofta finns det flera känsligare personer i samma familj. Faktum är att benägenheten att lätt uppleva ångest är ärftlig i viss utsträckning.

Modellinlärning

Med modellinlärning avses att ett barn eller en ung person lär sig liknande handlingssätt som exempelvis föräldrarna, kompisarna eller syskonen har. Detta sker ofta genom att man observerar hur de andra gör.

Om det i den närmaste kretsen finns personer som är mycket ängsliga över vissa saker, kan ängsligheten så att säga smitta av sig.

Stressande situationer

En människa kan råka ut för saker som är mycket jobbiga och belastande. Det kan till exempel handla om mobbning eller skrämmande situationer. Detta kan resultera i att bara tanken på att hamna i en liknande situation skapar ångest. Då är det möjligt att man på alla sätt försöker undvika risken att hamna i dessa situationer.

Kom ihåg

-

Med hjälp av det här egenvårdsprogrammet kan du själv påverka ditt välbefinnande, och det fungerar också som ett tillägg till den övriga vården.