Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Nyttan med dina tankar

Utmana dina tankar-övningen kan ibland leda till att man börjar fundera på följande sortens frågor:

  • Men tänk om min tanke ändå stämmer överens med verkligheten?
  • Tänk om andra faktiskt har tråkiga tankar om mig?
  • Borde jag ha gjort något på ett annat sätt?
  • Tänk om jag inte kan låta bli att tänka som jag gör?

Ibland kan man låsa sig vid huruvida någon tanke är realistisk eller inte. Det är dock inte alltid lätt eller möjligt att ta reda på hur realistiska tankarna faktiskt är. Därför lönar det sig ibland att i stället fundera på om tanken är till hjälp för att klara av en situation.

Exempel:

Övning 5: Bedöm hur nyttiga dina tankar är

Varför?

Att lära sig att varsebli sina orostankar och bedöma nyttan av dessa. Övningen är till nytta i synnerhet när du märker att du inte kan låta bli att grubbla över något.

Hur?

Sök upp en lugn plats och stanna upp en stund för att analysera tankarna som snurrar i ditt huvud just nu. Har du kört fast i någon viss tanke som oroar dig?

När du identifierar en orostanke ska du stanna upp och fundera på om det är värt att låta den mala på i huvudet.

  • Om nej: vad annat kunde du göra eller fundera på i stället för att fastna i denna tanke?
  • Om ja: vilka nyttiga saker uppmuntrar denna tanke dig att göra?

Fundera nu över dina orostankar och hur nyttiga de är. Du kan anteckna dina tankar i följande ruta.

Loading ...

Du kan också skriva ut övningen i pdf-format.

Terapeutens tips

-

Om du märker att du grubblar mycket över saker kan det vara bra att repetera denna övning regelbundet.

Försök begränsa tiden som du lägger ned på att grubbla genom att varje dag reservera en stund för att hantera oron. Övningen kan bli effektivare om du skriver ner dina funderingar. Gör helst inte denna typ av övning precis före läggdags, eftersom bekymren då kan bli kvar och snurra i ditt huvud.