Skip to main content

Egenvårdsprogram

ÖVERVINN DIN RÄDSLA

Hur påverkas ditt liv av ångesten? Hindrar det dig att göra saker som du har lust att göra? Resulterar ångesten i att mycket tid och energi läggs ner på något som du skulle vilja bli av med?

Rädsla och ångest ska skydda mot faror då de styr en att undvika saker och försvara sig. Undvikande fungerar dock inte när det i verkligheten inte finns någon fara. Ju mer du undviker en sak, desto mindre litar du på din egen förmåga att klara av det som känns svårt.

Vad innebär det att övervinna sin rädsla?

Du kan själv välja om du vill lära dig att vara modig eller om du ska fortsätta att undvika saker. Att övervinna din rädsla innebär att du inte låter ångest eller oro styra det du gör. Det betyder ändå inte att du aldrig mer kommer att uppleva ångest.