Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är ångestsyndrom?

Ibland uppkommer ångest i situationer som i verkligheten inte är så farliga.

Någon kan till exempel vara så rädd att misslyckas på ett prov att hen inte kan tänka på något annat. I detta fall måste hen läsa till provet hela dagen för att ångesten ska lindras.

När ångesten blir för stark kan de tidigare framgångarna glömmas bort. En person som spänner sig inför ett prov minns kanske inte att tidigare prov har gått riktigt bra också när hen läst mindre.

Vad är skillnaden mellan ångest och ångestsyndrom?

Ångest är en känsla som ofta är kortvarig. Man talar om ångestsyndrom när ångesten är stark och har pågått en längre tid. Livet blir ofta svårare av att hela tiden uppleva ångest. Känslan kan uppkomma varje dag. Då är det inte längre möjligt att göra saker som är viktiga för en själv eller njuta av sitt liv som tidigare.

Har jag ångestsyndrom?

Du har inte nödvändigtvis ångestsyndrom, även om vissa saker orsakar ångest hos dig. Du kan på egen hand lära dig färdigheterna som tas upp i detta program, eftersom de är till nytta i alla typer av svåra situationer.

Ångestsyndrom är en psykisk störning som diagnostiseras av en läkare.

Terapeutens tips

-

Alla som vill lära sig mer om ångest och hantering av ångest har nytta av färdigheterna som övas i detta egenvårdsprogram.

Du behöver således inte ha blivit diagnostiserad med ångestsyndrom för att ha nytta av denna egenvård.