Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Klargör dina mål

Det är viktigt att du mellan varven stannar upp och tänker igenom vad du egentligen vill ha ut av livet.

 • Vilket slags liv vill du leva?
 • Vilka saker är viktiga för dig?
 • Vilken typ av människorelationer önskar du dig i ditt liv?
 • Hur skulle du vilja tillbringa din fritid?
 • Hurdan människa skulle du vilja vara?

Kom ihåg

Du kan inte kontrollera allt i livet, men du kan påverka dina egna val.

Du gör varje dag flera val som kan ta dig närmare dina mål eller längre bort från dem.

 • Vart styr ångesten mig?
 • Vart vill jag själv gå?

Övning 10: Klargör dina mål

Varför?

Det är viktigt att känna igen vart ångesten styr ens liv, och fundera på vilken kurs man själv vill ta. Då kan man känna igen när ångesten styr en åt fel håll och hindrar en från att göra det som man själv tycker är viktigt i livet.

I denna övning får du klargöra dina egna mål.

Hur?

Reservera en lugn plats där du kan göra övningen. Stanna upp och fundera på frågorna i uppgiften.

1. Frågor

 • I vilken riktning styr ångesten dig i dag?
 • Vad hindrar ångesten dig att göra?
 • Och får ångesten dig att göra något som du inte skulle vilja göra?
Loading ...

2. Frågor

 • Vilken kurs skulle du själv vilja ta?
 • Vilka saker önskar du att du kunde göra eller låta bli att göra?
Loading ...

Fundera avslutningsvis ännu på följande

Gå tillbaka och kontrollera vilka som finns på din lista. Vad kunde du göra för att ändra riktningen i ditt liv redan i dag?

Loading ...

Du kan också skriva ut övningen i pdf-format.

Terapeutens tips

-

Bra jobbat! I denna övning har du själv klarlagt saker som du vill uppnå. I följande övning får du göra upp en konkret plan för att övervinna rädslan som begränsar dig.