Skip to main content

Egenvårdsprogram

Balans i vardagen

Nu kan du stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kunde ändra på för att orka bättre?

Att må bra i vardagen är starkt kopplat till den psykiska hälsan. När allt är bra i ditt liv flyter vardagen ofta på smidigt utan stora ansträngningar. Att aktivt upprätthålla vardagens rutiner och ha en regelbunden dagsrytm främjar välbefinnandet.

Det är viktigt att stanna upp och fundera över hur du på bästa möjliga sätt kan klara av vardagen och vad du själv kan göra för att orka bättre. I det här avsnittet får du tips som är till hjälp när du funderar på om det finns något i din vardag som du vill ändra på. 

Terapeutens tips

-

Sunda levnadsvanor hör till byggstenarna för det psykiska välbefinnandet. Då du tar hand om att vardagen flyter på kan du också lindra din ångest.