Skip to main content

Egenvårdsprogram

TANKEÖVNINGAR

Vid ångest fylls psyket av orostankar som gör att situationerna känns mer hotfulla än vad de faktiskt är (om det inte är fråga om en verklig fara, för då är ångesten en nödvändig känsla).

I denna Tankeövningar-del får du öva dig på att identifiera tankar som ger upphov till din ångest samt finna mer realistiska och lugnande sätt att se på saker.

Tankeövningarna börjar med att du lär dig identifiera dina tankar och känslor. Det är ofta framför allt orostankar som ger upphov till ångestkänslor och som gör att en situation känns hotfull.

När du har lärt dig att känna igen orostankar som är typiska för dig kan du gå vidare till de följande övningarna i delen. Du får då utmana dina egna tankar genom att göra en kritisk bedömning av hur realistiska och nyttiga dessa är.

Exempeltabell över att känna igen sina tankar