Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Testa dina tankar

Vid ångest försämras tanke- och observationsförmågan. Därför är det svårt att vid ångest lägga märke till vad som verkligen händer i omgivningen.

Psyket börjar ofta komplettera uppfattningen om en situation utifrån känslorna som upplevs i det ögonblicket.

Till exempel när man gör bort sig är det möjligt att man föreställer sig och därmed tror att alla omkring en märker och kritiserar det man gjort.  I verkligheten kan det vara så att endast ett fåtal personer vänder sig om för att titta, och även de verkar visa medkänsla.

Kom ihåg

Det lönar sig inte att dra slutsatser enbart utifrån de egna känslorna. Man ska i stället testa sina tankar, dvs. ta reda på vad som egentligen händer runt omkring en. 

Exempel:

Övning 4: Testa din tanke i praktiken

Varför?

Tror du att du redan i förväg vet vad som kommer att ske i någon situation? Dessa tankar kan leda till att du har ångest och undviker situationer.

I denna övning planerar och genomför du olika test för att kolla hur realistiska dina tankar är i praktiken.

Hur?

Välj en tanke för att med hjälp av testet kolla hur realistisk den är. Planera ett experiment där målet är att på ett tillförlitligt sätt samla in så mycket information som möjligt om vad som egentligen händer i situationen. Anteckna efter experimentet vad som hände och vad du lärde dig.

Loading ...

Du kan också skriva ut övningen i pdf-format.

Terapeutens tips

-

Genom att testa dina tankar kanske du kan komma underfund med något nytt om hur världen omkring dig fungerar. Efter testet är det också viktigt att stanna upp för att bedöma hur situationen slutligen slutade och vad du kan lära dig av detta.