Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad orsakar ångest?

Alla upplever ångest ibland. När man står inför nya och skrämmande situationer händer det många saker samtidigt. Dessa saker kan indelas i tre delar:

Kroppen
Tankarna
Beteendet