Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu genomfört egenvårdsprogrammet för ångest.

Bravo!

-

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att övervinna din ångest. Det lönar sig att fortsätta med de övningar som du anser att har gett dig mest nytta. Planera också in stunder för motion, avkoppling och trevliga aktiviteter i dina dagar.

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom förvärras!

I följande video (0:56) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Var får jag hjälp?

Hur gör jag om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om ångesten blir starkare, dina symtom förvärras eller om du känner att de hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet!

Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson hur du känner. Du kan också direkt kontakta skolans hälsovårdare eller kurator. Du kan också kontakta primärvården, t.ex. den närmaste hälsostationen.

Om du inte har någon vårdkontakt kan du söka hjälp via exempelvis:

  • ungdomstjänsterna i din kommun
  • skolkuratorn
  • skolpsykologen
  • skolans hälsovårdare
  • din hälsostation.

Ibland besöker man en professionell under en kort period på 1–3 möten, och ibland pågår terapin en längre tid, till och med flera år. Det kan vara möten på tumanhand eller i grupp. Inom ramen för terapin försöker man samarbeta med föräldrarna och efter behov med exempelvis skolan, om du samtycker till det. 

Nätterapi

Om du känner att du har fått en bra start men vill ha ytterligare stöd kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare. Nätterapi finns tillgänglig för personer över 16 år.

Nätterapi är en behandlingsform som genomförs via din egen dator eller en smart enhet där terapeuten ger dig stöd för att göra framsteg. I nätterapin går man delvis igenom samma teman som i detta vårdprogram och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya beteendemönster med hjälp av information i form av texter, videor och övningar.

När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi på mottagning.

Det finns nätterapi för social ångest för barn och unga.

För personer över 16 år finns det också andra nätterapier för ångestsyndrom. 

Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Alla läkare kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och hoppas att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för ångest?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehåll? Vi tar gärna emot både ros och ris.