Skip to main content

Egenvårdsprogram

Symtomtest för ångest

I början av egenvårdsprogrammet fyllde du i ett test för ångestsymton. Du kan nu fylla i testet på nytt och kolla huruvida din ångest har lindrats under programmets lopp.

Om du vill kan du också senare gå tillbaka till frågorna efter att du har gjort fler övningar. Fundera också på om du har fått den hjälp du önskade via egenvårdsprogrammet.

Ångesttest (GAD-7)

Använd dessa frågor för att bedöma dina ångestsymtom. Frågorna baserar sig på DSM-5-systemets diagnostiska kriterier för generaliserat ångestsyndrom. Du kan besvara frågorna oavsett om du har fått en diagnos på ångestsyndrom eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din behandling.

Bedöm för varje påstående hur ofta följande problem har bekymrat dig under de senaste två veckorna.

Loading form ...

Tolka poängantal

Använd dessa anvisningar för att tolka poängantalet. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine, 166(10), 1092-1097.

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska)

Har dina symtom minskat?

Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du tror att du kan leva ett mer fullvärdigt liv nu än tidigare, har du redan uppnått mycket. Tillfrisknandet kan också fortsätta efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Om dina symtom inte minskat

Om du känner att du behöver mer hjälp kan du ta kontakt med sjukvården. Tips för detta kan du hitta lite längre fram.