Skip to main content

Egenvårdsprogram

"Jag är rädd för att vara ensam"

Separationsångest är stark ångest som orsakas av en tillfällig separation. Den är ofta förknippad med att en förälder avlägsnar sig.

Separationsångest innebär att det är svårt att tillfälligt skiljas från en närstående person. Symtomen kan omfatta svårigheter med att vara ensam, gå till skolan eller somna.

Man kan frukta att något hemskt ska hända en själv då man är ensam, eller att den närstående personen som för tillfället inte är närvarande råkar ut för något. Symtomen på separationsångest kan uppkomma efter förändringar eller stressande situationer.

Eemi kuvituskuva

Saga

Är rädd att vara ensam eller åtskild från sina närstående.

"Nästa vår ska vi åka på lägerskola. Alla mina kompisar är jätte taggade, och jag har inte vågat säga att jag säkert inte åker.

Jag gillar inte ens att vara ensam hemma.

Efter skolan är jag oftast hos nån kompis eller sen är några kompisar hemma hos oss. Ibland finns det ingen jag kan vara med, och då ringer jag vanligtvis flera gånger till min mamma."

Terapeutens tips

-

Det lönar sig för Saga att testa på följande övningar:

3. Utmana dina tankar

11. Övervinn din ängslan