Skip to main content

Egenvårdsprogram

"Jag har tvångssymtom"

Med tvångssymtom avses återkommande, tvångsmässiga tankar eller beteenden som tar mycket tid och ork dagligen.

Tvångstankar är återkommande, ångestskapande tankar som är svåra att få bort.

Tvångsbeteenden är tankar eller beteenden för att försöka kontrollera tvångstankarna. Tvångsbeteendena är svåra att styra och upprepas om och om igen.

Petja kuvituskuva

Kerry

Ångesten tar sig uttryck i tvångstankar och -beteenden.

"Jag har inte talat om detta med någon, men ibland får jag väldigt konstiga tankar.

Till exempel att det kommer att hända mig eller min familj något hemskt, om jag inte gör en viss sak. Det är lite som ett slags ritual.

Jag skulle inte alltid orka, men sedan känner jag att jag måste. För om jag inte gör det så är det väl mitt fel om något händer?"

Terapeutens tips

-

Det lönar sig för Kerry att testa på övningarna:

2. Tankestilar

4. Testa dina tankar