Skip to main content

Egenvårdsprogram

TANKEÖVNINGAR

Det uppstår nästan hela tiden nya tankar och tolkningar av olika situationer i huvudet. Det här snabba sättet att tänka på är användbart för oss människor. Dock är det inte alltid så att de här tankarna och tolkningarna är sanna.

Det kan vara problematiskt om man automatiskt ser de skadliga tankarna som sanningar eller fastnar i dem. Då agerar man också lätt på ett sätt som leder till att man mår sämre.

Kom ihåg

Genom att hitta nya tankesätt blir det lättare att bryta sig loss från de tankar som ger upphov till depressionen.

Med hjälp av de här övningarna lär du dig att hitta alternativa tolkningar till situationer och förhålla dig till tankarna på ett nytt sätt.