Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas depression?

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Ibland kan vi genom vårt sätt att tänka eller bete oss göra så att vi mår sämre. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det. Då kan vi också ändra våra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Egenvårdsprogrammets anvisningar är särskilt viktiga i ett tidigt skede av depressionen och vid lindrig depression. Man kan också ha hjälp av dem vid svårare situationer som ett tillägg till den övriga vården. 

Professionell hjälp

Behandling av lindrig och medelsvår depression hos unga börjar ofta med psykosocial behandling. Där går man igenom jobbiga saker genom att samtala. Vid behov kan man göra olika övningar för att ändra problematiska tanke- och handlingssätt.

Om den psykosociala behandlingen inte ger tillräckligt med hjälp kan man börja med läkemedelsbehandling. Vid svår depression rekommenderas läkemedelsbehandling redan från början. En läkare fattar besluten om läkemedelsbehandling.

Inom vården försöker man samarbeta med föräldrar och vid behov med till exempel skolan, om ungdomen ger sitt tillstånd till det.

Nätterapi

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller telefon och där en terapeut hjälper dig att göra framsteg.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

I nätterapin reflekterar du över dina svårigheter och tanke- och beteendemönster samt lär dig nya sätt att fungera. Programmet ger dig information i form av texter, videor och övningar, som hjälper dig att arbeta vidare. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi på mottagning.

Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Alla läakre i Finland kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Kom ihåg

Anvisningarna för egenvård är viktiga, särskilt i ett tidigt skede av en depression.