Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu gått igenom egenvårdsprogrammet för depression. Fint!

I följande video (0:56) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att övervinna din depression. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Om din depression blir djupare eller om du är orolig över hur du mår, sök professionell hjälp.

Var får jag hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om din depression blir ännu djupare eller om du känner att den har en negativ inverkan på din funktionsförmåga och livskvalitet. Om du redan har en vårdkontakt kan du berätta för din kontaktperson hur du mår.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsovårdscentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du känner att du har fått en bra start men vill ha mera stöd kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare. Nätterapi finns tillgängligt för personer över 16 år.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller en smart enhet där terapeuten hjälper dig att göra framsteg. I nätterapin går man delvis igenom samma teman som i detta vårdprogram och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya beteendemönster med hjälp av information i form av texter, videor och övningar.

När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi på mottagning.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka efter att läkaren har utfärdat remissen.

Andra användbara program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för unga med depression?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehåll? Vi tar gärna emot både ros och ris.