Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

När man är deprimerad är det svårt att se längre än någon dag framåt, och det kan kännas besvärligt att hitta motivation för att ta hand om sig själv. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Det är tydligt att du i alla fall har stannat upp för att reflektera kring din situation och vill ha en förändring.

Metoder för förändring

Den goda nyheten är att du kan lära dig att hantera dina symtom. Du har själv nyckeln till framgång, eftersom du själv är den som känner dig bäst.

Till näst kommer du att lära dig metoder som kan hjälpa dig att hantera de depressiva symtomen. Vissa metoder kanske du redan känner till, medan andra kan vara nya för dig.

Förhoppningsvis hittar du metoder som passar dig och som du kan använda i vardagen.

Du kan göra övningarna antingen här på webbplatsen, i pdf-filerna eller i pdf-häftet med uppgifter i slutet av egenvårdsprogrammet.

Övningar är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återkomma till längre fram.

I följande video (1:22) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt.

Ingå ett avtal med dig själv: testa att följa anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de har varit till nytta.

I den här delen får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya ditt sätt att tänka. Gör de övningar som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina egna inre resurser.

Hur ska jag göra om övningarna känns svåra?

Vissa övningar kan kännas svåra. Det kan vara svårt att komma igång med dem. Det kan också kännas som om instruktionerna till övningarna är otydliga.

Om en övning verkar svår eller om du inte klarar av den, be en vuxen om hjälp.