Skip to main content

Egenvårdsprogram

Var observant på varningstecken

Varningstecken är symtom som man börjar uppvisa innan den faktiska depressionen bryter ut.

Om du drabbas av återkommande depressioner, är det desto viktigare för dig att identifiera dina varningstecken. På så sätt kan du påverka hur du mår redan i ett tidigt skede. Varningstecken kan ta sig uttryck i form av tankar, känslor och handlingar.

Övning: Mina varningstecken

Mål

Du lär dig att identifiera dina varningstecken. På så sätt kan du påverka hur du mår redan i ett tidigt skede.

Anvisning

Fundera på dina varningstecken. Gör en plan för dem. Till din hjälp har du minneslistan för egenvård vid depression.

Med varningstecken avses symtom som visar sig innan den faktiska depressionen bryter ut. Varningstecken kan förekomma som tankar, känslor och handlingar.

Loading ...

Obs!

Det är också bra att se över i vilket skede det inte längre räcker med bara egenvård.

Om du inte börjar må bättre med hjälp av övningarna ska du söka hjälp.

Skriv ner några trygga vuxna som du kan ta kontakt med. Skriv också ner deras kontaktuppgifter. En trygg vuxen kan till exempel vara en förälder eller en person från skolhälsovården.

Trygga vuxna

Loading ...