Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Vad är viktigt för mig?

Omgivningen påverkar ofta vad man tycker är viktigt och betydelsefullt. Alla lever dock sitt eget liv och har rätt att välja vad de tycker är viktigt.

Ibland kan man tappa bort sina mål och leva livet utifrån någon annans mål. Därför är det viktigt att stanna upp inför saker man själv tycker är viktiga och fundera på vad man faktiskt värdesätter.

Vad är viktigt för mig?

Reflektera ett tag över hur du skulle vilja att ditt liv såg ut. Vad är viktigt för dig i olika delområden i livet? Vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja att dina dagar såg ut? Vad vill du göra på din fritid?

Visualisera fritt och skriv ner dina drömmar. Till din hjälp kan du använda listan över meningsfulla aktiviteter som du gjorde tidigare som en del av de funktionella övningarna. Du kan också gå tillbaka till de mål du satte upp för egenvården.

Övning: Vad är viktigt för mig?

Mål

Du identifierar dina drömmar och saker som är viktiga för dig.

Anvisning

Reflektera över hur du skulle vilja att ditt liv såg ut.

Vad är viktigt för dig? Vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja att dina dagar såg ut? Vad skulle du vilja göra på din fritid? Vilka bra saker skulle du vilja ha i ditt liv?

Drömmarna och sakerna du skriver ner kan vara små eller stora beroende på din livssituation.

Du kan reflektera kring olika delområden i livet, till exempel familj, vänner, relationer, studier och intressen.

Ett meningsfullt liv för mig

Loading ...

Stanna nu upp efter uppgiften och fundera på följande:

Vad är det som hindrar dig från att göra det du just visualiserade? Finns det något i dina önskningar som du skulle kunna jobba för?

Till exempel

  • Kan du berätta för din mamma vad det är du vill?
  • Kan du hitta en hobby som intresserar dig?
  • Kan du be en kompis att lära dig att göra videor, eller gå en kurs?