Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den här delen får du information om depression. Du kommer att lära dig att identifiera olika symtom på depression och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller depressionen.

Depression är ett av de vanligaste psykiska problemen

Det förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna.

  • Över 20 procent av alla ungdomar uppvisar symtom på depression.
  • 5–10 procent av alla ungdomar lider av depression.
  • 1–2 procent av alla ungdomar lider av långvarig depression som har pågått i minst ett år.

Beroende på hur länge man har haft symtom och hur svåra de är delas depression in i:

  • lindrig depression
  • medelsvår depression
  • svår depression

Det är viktigt att snabbt identifiera sjukdomen och påbörja behandling. Om depressionen blir långvarig försämras funktionsförmågan och livskvaliteten, och det blir svårare att tillfriskna.

När är det fråga om depression?

När man pratar om depression som psykisk störning avses ett tillstånd där man har flera olika symtom som förekommer under en längre tid. Det är vanligt att man i samband med depressionen även har symtom på andra störningar, till exempel ångestsymtom.

Alla drabbas någon gång i livet av besvikelser och sorg. Det kan till exempel vara en följd av att ett husdjur eller en anhörig dör, eller att en kompis flyttar till en annan ort. Sådana svåra känslor är inte depression, men om de pågår under lång tid kan de leda till depression.

Kom ihåg

Om du är nedstämd i en eller ett par dagar betyder det inte att du är deprimerad. Att du har enstaka symtom innebär inte heller att du är deprimerad. Du behöver dock inte ha fått diagnosen depression för att ha nytta av det här egenvårdsprogrammet.

Se videon “I had a black dog, his name was depression” (på engelska, textad till finska) som handlar om depression (WHO, översättning  Föreningen för mental hälsa i Finland).