Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad beror depression på?

Depression är en sjukdom som kan komma smygande, och det kan vara flera faktorer som ligger bakom den. Det kan vara väldigt svårt att definiera de specifika orsakerna.

Depression föregås ofta av olika negativa händelser eller omständigheter som påverkar ens tankar om sig själv och livet. Även positiva förändringar i livet kan ge upphov till stress och belastning.

Att depression uppstår kan bero på:

 • ärftliga faktorer
 • tidigare jobbiga livserfarenheter, till exempel konstant bråkande i familjen
 • olika utlösande stressfaktorer.

Exempel på utlösande stressfaktorer:

 • att föräldrarna skiljer sig
 • flytt till annan ort
 • bråk hemma
 • att ett husdjur dör
 • att en närstående dör
 • problem i relationer
 • minskad fritid
 • att en viktig hobby tar slut
 • stressig livsrytm
 • skolstress
 • mobbning i skolan
 • utdragna smärtor.

Övning: Vad ligger bakom min depression?

Reflektera nu över vilka faktorer som kan ligga bakom din depression.

Mål

Du identifierar händelser eller omständigheter som kan ha bidragit till att du drabbades av depression.

Anvisning

Fundera särskilt på händelser och omständigheter under de senaste två åren, som kan han bidragit till att depressionen har börjat utvecklas. Om du vill kan du också reflektera över saker som har hänt tidigare i ditt liv.

Du kan också fundera på hur dessa faktorer har påverkat hur du ser på dig själv och ditt liv generellt.

Loading ...

Övriga saker att ta i beaktande

Man kan få olika symtom på depression i samband med en helt annan sjukdom eller ett annat problem, så som hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) eller att man använder rusmedel (t.ex. alkohol).

Om du inte får tillräckligt med hjälp av det här egenvårdsprogrammet eller om ditt mående ändras så pass mycket att du blir orolig, kontakta till exempel en skolkurator eller hälsovårdare.

Vårdpersonal bör bedöma din situation och utesluta andra sjukdomar.