Skip to main content

Egenvårdsprogram

På vilken nivå är mina symtom?

Med hjälp av testet tar vi reda på hur svåra dina symtom är. Kom ihåg att mätresultaten endast är riktgivande.

Depressionstest

Med hjälp av det här testet kan du bedöma dina depressiva symtom. Du kan besvara testet oavsett om du har fått diagnosen depression eller inte.

Du kan fylla i testet helt anonymt. Vi kommer dock att spara din totala poängsumma i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

Anvisning

Bedöm för varje påstående hur ofta du har haft följande problem under de senaste två veckorna.

Du fyller i det här testet både i början och i slutet av egenvårdsprogrammet. Du också göra testet på nytt om till exempel en månad, när du har hunnit göra mer övningar.

Kort depressionstest (PHQ-9)

Med det här depressionstestet Patient Health Questionnaire kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan fylla i det här testet oavsett om du har diagnosen depression eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du vill skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller på den nationella kristelefonen på svenska 09 2525 0112 (på finska 09 2525 0111).

För varje fråga ska du välja det alternativ som bäst beskriver din situation och dina känslor. Svara utifrån hur du har känt de senaste två veckorna från och med i dag.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: ​Kroencke, K., Spitzer, R., & Williams, J.B.W. (2001). The phq-9: Validity of a brief depression severity measure [Electronic version]. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-13.