Skip to main content

Egenvårdsprogram

Depressionstest

I början av egenvårdsprogrammet fyllde du i ett test om dina symtom på depression. Du kan nu fylla i testet på nytt och se om din depression har minskat under egenvårdsprogrammets lopp.

Om du vill kan du också gå tillbaka till frågorna senare efter att du har gjort fler övningar. Fundera också på om du har fått den hjälp du önskade av egenvårdsprogrammet.

Depressionstest

Anvisning

Med hjälp av det här testet kan du bedöma dina depressiva symtom. Du kan besvara testet oavsett om du har fått diagnosen depression eller inte.

Du kan fylla i testet helt anonymt. Vi kommer dock att spara din totala poängsumma i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

Bedöm för varje påstående hur ofta du har haft följande problem under de senaste två veckorna.

Det här testet görs i början och slutet av egenvårdsprogrammet. Du kan också gå tillbaka till testet efter till exempel en månad, när du har hunnit göra fler övningar.

Har dina symtom minskat?

Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du tror att du kan leva ett mer fullvärdigt liv nu än tidigare, har du redan uppnått mycket. Tillfrisknandet kan också fortsätta efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Om dina symtom inte minskat

Om du känner att du behöver mer hjälp kan du ta kontakt med sjukvården. Tips för detta kan du hitta lite längre ner.

Känslan av att må bättre påverkas av många faktorer i vardagen. Till näst kommer vi att titta på några saker som påverkar hur man mår generellt.