Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är symtomen på depression?

Depression kan ta sig uttryck på flera olika sätt och med olika symtom.

Typiska symtom på depression

Symtom kopplade till sinnesstämning och självkänsla:

 • långvarigt nedstämd sinnesstämning
 • lättretlighet
 • återkommande tankar på döden
 • minskat självförtroende
 • ökade självanklagelser
 • svårigheter att fatta beslut
 • brist på intresse för saker som tidigare har fått en att må bra
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom:

 • utmattning och trötthet
 • minskad funktionsförmåga och problem med att få saker gjort
 • oförklarliga fysiska symtom (till exempel huvudvärk, illamående eller muskelvärk)
 • förändringar i aptiten
 • sömnstörningar (till exempel att man sover för mycket, vaknar väldigt tidigt på morgonen eller har svårt att somna om)

Hur märks depression i vardagen?

Depressionen utvecklas stegvis.

De första tecknen på depression kan framkomma som förändringar i vardagen. Sådana är till exempel:

 • minskad motivation för skolarbete
 • förändringar i vänskapsrelationer
 • att man deltar mindre i eller helt slutar med sina hobbyer.

I början av en depression kan funktionsförmågan i skolan eller i vänskapsrelationerna vara bra, även om man kan se tecken på depression. Ibland kan det vara svårt att själv märka att man har blivit deprimerad. Därför ska man också lyssna på vad kompisarna och familjen säger.

Det lönar sig att söka hjälp och ta tag i problemen redan i början av depressionen.

Övning: Mina symtom

Till näst utreder vi dina symtom.

Mål

Du identifierar dina symtom och förstår hur de tar sig uttryck i ditt liv.

Anvisning

Välj i listan nedan de symtom som du känner igen hos dig själv.

Välj sedan de 1–3 symtom som du tycker känns jobbigast eller starkast. Skriv sedan med egna ord i fältet hur de här symtomen tar sig uttryck i ditt liv.

Loading ...

Exempel

Symtom: "Ökade självanklagelser – jag märker att jag ofta tänker att jag har misslyckats."
Symtom: "Brist på intresse – under den senaste tiden har jag inte tyckt om att delta i mina fritidsintressen lika mycket som tidigare."

Hur symtomen syns i mitt liv

Loading ...

Kom ihåg

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna.

Det är viktigt att depressionen upptäcks tidigt och att man påbörjar behandlingen i tid.