Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilket samband har rusmedel med depression?

Det kan vara svårt att se sambandet mellan rusmedelsbruk och att nedstämdhet, ångest och irritation ofta ökar. Att använda rusmedel försämrar ofta sinnesstämningen och upprätthåller depressionen. Det kan även kännas mer lockande att använda rusmedel då man är deprimerad.

Det kan uppstå en ond cirkel mellan rusmedel och depression:

  • Att använda rusmedel kan leda till att en depression lättare bryter ut och även till att symtomen fortsätter.
  • Att vara deprimerad kan sänka tröskeln för att använda rusmedel, eftersom det kan kännas som att man då mår bättre för en stund.

Alkohol

Att dricka alkohol kan ha flera negativa följder. Alkohol är ett lagligt rusmedel. Det är förbjudet för personer under 18 år att inneha alkohol i Finland.

Cannabis

Ett annat vanligt rusmedel som kan ha ett samband med depression är cannabis. Depression är vanligare särskilt hos unga som har börjat röka cannabis tidigt, och som använder en stor mängd cannabis regelbundet.

Att använda cannabis i ung ålder ökar också risken att insjukna i schizofreni.

Cannabis är ett rusmedel som är olagligt i Finland.

Obs!

Om du har beroendeproblem är det här egenvårdsprogrammet inte ett tillräckligt stöd för dig. Kontakta till exempel en skolkurator eller hälsovårdare.

Kom ihåg

Det är svårt att behandla en depression om man använder mycket rusmedel. Om man använder för mycket rusmedel ska man söka hjälp.