Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Vilka är mina mål?

För att kunna leva ett meningsfullt liv är det bra att fundera på konkreta mål. Om det behövs kan du också sätta upp delmål.

Målen kan till exempel handla om kompisar, skolan, intressen eller fritid. Målen varierar och de är individuella.

Mål skapar hopp

Det är vanligt att man vid en depression kanske inte orkar agera enligt sina värderingar. Även om du värdesätter vänskapsrelationer kanske du inte orkar träffa dina kompisar.

Att reflektera kring sina mål kan skapa hopp när livet har förlorat mening. Det kan också bli en vägvisare mot det liv man skulle vilja leva.

Övning: Sätt egna mål

Mål

Du hittar minst ett meningsfullt mål som du kan arbeta mot. Du mår bättre när du riktar in dig mot de mål som du upplever som meningsfulla.

Anvisning

Skriv ner ditt mål. Fundera på konkreta steg som du kan ta mot målet.

Använd dina reflektioner kring hur ett meningsfullt liv ser ut för dig. De första stegen kan vara mycket små.

Försök också planera var och när du ska ta de här stegen mot ditt mål.

Loading ...