Remissanvisning

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nätterapierna som produceras av ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helsingfors universitetssjukhus (HUS) är effektiva lågtröskelbehandlingar för lindriga och medelsvåra psykiska störningar. 

Vilken läkare som helst i hela Finland kan skicka sin patient till nätterapi utan ett separat avtal. Älänningar kan få remiss från en läkare inom den offentliga sjukvården vid Ålands hälso-och sjukvård, ÅHS.​ ​De som bor utomlands behöver också en betalningsförbindelse.

Remissen förutsätter inte omfattande diagnostiserande undersökningar. Du sammanställer remisserna på samma sätt som alla andra remisser till HUS specialiserade sjukvård. Noggranna anvisningar för varje Nätterapi hittar du separat längre ner.

Nätterapier kan nu fas på finska och Nätterapi mot sömnlöshet också på svenska. För att acceptera remissen, måste patienten förstä nättera​pis språket. Skriftlig kommunikation bör vara flytande på svenska, finska eller engelska.​​

I ​regel kan man inleda behandlingen inom en vecka efter att remissen har anlänt. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan även göra en bedömning av lämpligheten av Nätterapi för patienter genom distanskontakt med patienten.

​​

Leveransadresser för remisserna

Elektroniska remisser

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatri, lähetteet

Meddelandekod:
PSYKIATRIA

Pappersremisser

HUS

Psykiatria​, lähetteet

PB803 00029 HUS

fax. (09) 471 81717

Krypterad epost

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Mer information

Apottianvändare utanför HUS gör på vanligt sätt en remiss som skickas till HUS Psykiatri. Ur texten skall dock framgå en tydlig hänvisning om nätterapi, enligt vilken den sedan styrs till IT-Psykiatrin. 

Remisser inom HUS görs genom att i patientens servicekontakt göra en remissorder till HUS Psykiatri. Helhetsansvaret för patientens vård överflyttas inte till IT-Psykiatrin. Remisserna styrs via Psykiatrins remisscentral. 

Inom HUS Psykiatri kan en remissorder till IT-Psykiatrin göras direkt genom att välja ”förbigå begränsningarna” när remissorderns mottagare fylls i.

IT-Psykiatrins enhetsnummer i Apotti: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT

ANVISNING: HUS remissförfarande (Apottistöd, på finska)​

Mer information i frågor i anknytning till remisserna ges av
Hermanni Pulkkinen​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Överläkaren för Nätterapi är Suoma Saarni.​

Remissanvisningar

Det finns Nätterapi för de vanligaste psykiska störningarna. Varje Nätterapiprogram har egna remissanvisningar med noggranna kriterier för antagning och uteslutning av patienter.

Sömnlöshet (på svenska)

Och för följande symptom för tillfället endast på finska:​

 Vem kan få Nätterapi?

 • Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan man söka sig till Nätterapi från hela Finland.
 • Man kan skicka patienter till Nätterapin från primärvården, den specialiserade sjukvården, företagshälsovården, den privata hälso- och sjukvården samt stiftelser och föreningar som bedriver hälso- och sjukvård.
 • Patienten ska vilja delta i Nätterapi och vara redo att arbeta självständigt med olika uppgifter och innehåll cirka två timmar per vecka under några månader.
 • Patienten måste förutom en dator eller mobilenhet ha en fungerande internetkontakt, bankkoder, mobilcertifikat eller cetifikatkort för identifiering.
 • Man kan gå i Nätterapi vid en tidpunkt som passar en själv.
 • Till Nätterapi som är avsedd för vuxna tas förutom vuxna även personer som fyllt 16 år och vars psykiatriker bedömer att den unga skulle ha nytta av Nätterapi. För barn och ungdomar finns en egen Nätterapi vid social ångest och Nätterapin vid bulmi är avsedd för personer som fyllt 16 år.
 • Nätterapierna är kliniskt effektiva som enda behandling när de riktas rätt och de kan även användas som stöd vid andra behandlingar.

 Hur fungerar Nätterapi?

Nätterapin grundar sig på att patienten arbetar självständigt och på kognitiva terapiövningar. Patienten får stöd under hela nätterapi. Den behandlande nätterapeut inom HUS är specialiserad på störningen.

Mer om idén bakom nätterapin och om förloppet kan du läsa här:

Såhär fungerar Nätterapi

 Var finns Nätterapin?

Den största delen av våra Nätterapier finns på plattformen “Min vårdväg/Omapolku” där man kan registrera sig via alla smarta enheter or datorer. Patienten kan genomföra uppgifter och sessioner var som helst vid en tidpunkt som passar hen.

Vissa nätterapiprogram, såsom nätterapi mot sömnlöshet genomförs via en mobilapp (mobilapplikation).

I egenskap av vårdpersonal kan du registrera dig och ta del av tjänsten med hjälp av din organisations koder eller certifikatkortet för hälso- och sjukvård. En patient vars remiss har godkänts för Nätterapi, kan registrera sig med till exempel sina bankkoder och kan se tjänsten för sitt terapiprogram på tjänstens startsida.

Servicekanalen Min vårdväg

 Vem är nätterapeut?

Nätterapeuterna är anställda inom HUS. De är psykologer eller sjukskötare som är specialiserade inom problemområdet i fråga och de har utbildats för att verka som nättterapeuter.

Nätterapeuterna följer hur patienten framskrider och besvarar hens frågor genom att skicka meddelanden via chat under hela nätterapin. När terapin inleds samtalar patienten och terapeuten även en gång i telefon.

 Vem betalar Nätterapin?

Nätterapi är en tjänst som ingår enligt hälso- och sjukvårdslagen inom ramen för patientens valfrihet. Den totala kostnaden (560€) styrs automatiskt via patientens sjukvårdsdistrikt för betalning till patientens hemkommun. Den remitterande läkaren behöver endast skriva en remiss.​

Personer med hemkommun på Åland kan få remiss från en läkare inom den offentliga sjukvården vid Ålands hälso-och sjukvård, ÅHS. De som bor utomlands behöver en betalningsförbindelse. ​

 Har patienten nytta av den?

Nätterapin är en effektiv och bra behandling för patienten. Bland annat i samband med ångeststörningar och depression understöds nätterapi av God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Ångeststörning (God medicinsk praxis) Depression (God medicinsk praxis)

I flera vetenskapliga undersökningar har nätterapierna konstaterats vara effektiva och användbara behandlingsformer. I sina metaanalyser konstaterar Andrews et al. (2018) att i 53 nätterapiundersökningar har effekten varit stor (g = 0,80).

Andrews metaanalys

 Vem ansvarar för helhetsvården?

 • Läkaren ansvarar för remissen till Nätterapi. Enligt den remitterande organisationens interna arbetsfördelning kan remissen även sammanställas av annan vårdpersonal.
 • När patienten har antagits till HUS Nätterapi, måste den remitterande instansen fortsättningsvis fortsätta kontroll över patientens helhetsvård. Varken i psykoterapi eller Nätterapi kan man koncentrera sig på patientens helhetsvård eller till exempel läkemedelskontroll. Detta är inte heller möjligt i någon typ av psykoterapi. Det är alltså bra om patientens helhetssituation följs genom behovsanpassade åtgärder från den plats där helhetsansvaret för patienten finns.
 • När patienten är i Nätterapi följs han eller hon av sin nätterapeut. Om patienten inte inleder sin Nätterapi eller om den inte framskrider på förväntat sätt tar terapeuten kontakt med patienten och information om eventuella förändringar om terapibesöken skickas även till den remitterande läkaren. ​

 Vad ska jag registrera i remissen?

 • Kort anamnes och beskrivning av patientens tillstånd.
 • Konstaterande av att kriterierna för uteslutning inte uppfylls och att det inte förekommer några andra hinder för att ha nytta av Nätterapi. Se kriterierna för uteslutning i remissanvisningar gällande terapi. Du hittar länkar till dessa i slutet av denna sida.
 • Patientens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.​
 • I pappersremisserna returadress för den avslutande sammanfattningen och telefonnummer till den remitterande instansen.

Observera att det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till Nätterapi i både remissen och i den remitterande läkarens besökstext.

Exempel på remiss (PDF)

Vilken läkare som helst i hela Finland, och på Åland inom offentlig sjukvården, kan skicka sin patient till Nätterapi utan en särskild överenskommelse. Remissen förutsätter inga omfattande diagnostiserande undersökningar. Du sammanställer remisserna på samma sätt som alla andra remisser till HUS specialiserade sjukvård.

Personer med hemkommun på Åland kan få remiss från en läkare inom den offentliga sjukvården vid Ålands hälso-och sjukvård, ÅHS. De som bor utomlands behöver en betalningsförbindelse. ​​​​

Du hittar noggranna anvisningar för varje Nätterapi i slutet av denna sida.

Mer information

HUS interna remisser riktgivande påminnelser på IT-Psykiatriska enhetens (1126002) minneslista.

Mer information i frågor i anknytning till remisserna ges av
Hermanni Pulkkinen, 040 1936341, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Överläkaren för Nätterapi är Suoma Saarni.​ ​

 Får jag en avslutande sammanfattning?

I Kanta.fi-tjänsten ser du när patienten har inlett sin Nätterapi. När patientens Nätterapi är avslutad får den remitterande instansen en avslutande sammanfattning från HUS.​

 Nätterapi för person som bor utomlands eller på Åland?

För dem som inte omfattas av Finlands offentliga hälso- och sjukvård eller inte har en hemkommun i Finland eller bor på Åland, måste ha en betalningsförbindelse
(till exempel från ett försäkringsbolag, en arbetsplats, en bostads kommun etc.).

 Vill du ha mer information?

Är din hälso- och sjukvårdsenhet intresserad av att få mer information om Nätterapier?

Kontakta oss:
Eero-Matti Gummerus, tfn 050 4394112, eero-matti.gummerus@hus.fi

 ‭(Hidden)‬ style