Skip to main content

Psykisk hälsa och funktionsförmågan

Den psykiska hälsan påverkar funktionsförmågan kraftigt. Genom att stödja den psykiska hälsan blir det lättare att fungera i vardagen, och en balanserad vardag stöder funktionsförmågan.

Information om psykisk hälsa och funktionsförmågan

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

     Nätterapier

     Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

      Du kanske också är intresserad av följande teman