Skip to main content

Egenvårdsprogram

13. Får jag komma med och leka?

Barn med nepsy-drag har ofta svårt att gå med i lekar. Barnet kan vara nervöst, och kanske inte genast vet vad hen ska göra och hur hen ska börja.

Det lönar sig att öva på att lära känna andra i förväg. Det kan hjälpa barnet om ni tillsammans funderar på vad hen kan göra eller säga hen vill gå med i andras lek.  

Övning: Får jag komma med och leka?

Mål 

Målet med övningen är att lära barnet sätt att gå med i lekar. Med hjälp av övningen kan du uppmuntra ditt barn att agera i vardagliga kompissituationer och stärka självförtroendet i samband med dessa situationer.  

Anvisning 

Fundera på leksituationer i barnets vardag. Ni kan använda en plan för att gå med i lekar. 

Vilken typ av lekar intresserar barnet och i vilka situationer? 

Tänk på en tidigare situation där barnet lekte med någon annan. Vad lekte de då? Lekte de utomhus eller inomhus? Hjälpte någon barnet att gå med i leken? Vem bestämde leken?  

Planera sedan tillsammans för en situation där barnet vill gå med i andras lek. Om ditt barn inte kan läsa kan ni rita planen på papper till exempel med streckgubbar medan ni pratar om den.  

 1. Vad skulle vara ett lämpligt sätt att gå med i leken?  
 2. Vad kan du säga eller fråga?  
 3. Vad kan du göra om du inte kan gå med i leken?  
 4. Hur kan du berätta att du har idéer om vad ni kunde leka?  
Loading ...

Exempel

Barnet skulle vilja leka med bilar i sandlådan med två barn som hen ser på gården.  

 1. Jag skulle kunna gå ut på gården när jag ser barnen leka där.  
 2. Jag kan fråga vad de leker. Om jag tycker leken är rolig kan jag säga att jag också gillar den. Sedan kan jag fråga om jag också får komma med och leka. 
 3. Om de andra säger att det inte passar kan jag gå hem med min förälder eller gunga för att jag gillar att gunga.  
 4. Om jag får leka börjar jag med att följa de andra i leken. Jag kan fråga om jag kan ta med min egen bil i leken nästa dag och om vi kan bygga en tunnel på bilbanan.  

Öva på planen att gå med i leken tillsammans med barnet hemma, så att föräldern spelar det andra barnet.  

Det kan vara nödvändigt för föräldern att vara med som stöd i början när barnet övar på att gå med i lekar i rätt situationer. Mängden stöd kan minskas stegvis genom att flytta sig längre bort.   

Det är viktigt att ge barnet positiv respons för varje försök och att uppmuntra hen.  

Plan för att gå med i leken

1. Alternativ plan
 • Vad gör jag om det inte finns plats för mig i leken?
 • Vad skulle vara ett lämpligt sätt att gå med i leken?
Loading ...
2. Jag deltar och föreslår
 • Hur kan jag dela mina egna idéer i leken?
 • Vad kan du säga eller fråga?
Loading ...
3. Jag pratar med andra
 • Vad säger jag?
 • Vad kan du göra om du inte kan gå med i leken?
Loading ...
4. Jag går med
 • Hur går jag med i leken?
 • Hur kan du berätta att du har idéer om vad ni kunde leka?
Loading ...

Försök och observera

Öva på att gå med i leken i 2–4 veckor, först på tu man hand och senare i vardagliga situationer med andra barn.  

 • Har barnet fått gå med i andras lekar? 
 • Är det lättare att lära känna andra och gå med i lekar nu än tidigare?  
 • Vad har varit svårt med övningen?  
 • Vilka färdigheter är fortfarande bra för ditt barn att öva?  
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Det går att öva upp lekrelaterade färdigheter.  

Med hjälp av att öva i förväg kan barnet få säkerhet och självförtroende för riktiga leksituationer.  

I en spännande situation behöver barnet mycket stöd och vänlig uppmuntran.