Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Vad hände?

Barn med nepsy-drag har ofta ett eget sätt att se världen och tolka situationer. Synen på händelseförloppet kan skilja sig mycket från den syn andra som har varit i samma situation har. Då kan barnet känna sig hotat eller tolka situationerna som mycket orättvisa.

I videon kan du se ett skådespelat exempel på hur man kan gå igenom vardagliga situationer tillsammans med barnet.

Det är viktigt att barnet blir hörd. Det är bra att gå igenom vardagliga situationer tillsammans med barnet genom att försiktigt undersöka och fundera över vad som hände i situationen. Genom ett gemensamt samtal kan ni få information om hur barnet vill att föräldern ska stödja hen i liknande situationer. 

Övning: Vad hände?

Mål  

Målet med övningen är att öka förälderns och barnets gemensamma förståelse för vad som har hänt. Med hjälp av övningen kan barnet gradvis lära sig att  

 • bättre förstå förhållandet mellan orsak och verkan 
 • berätta om olika saker som berör dem 
 • observera sin egen verksamhet 
 • reglera sina handlingar i situationer som väcker starka känslor 

Anvisning 

Granska en situation som har hänt i vardagen med hjälp av modellfrågorna (pdf nedan). Händelser kan skrivas som en kedja av händelser eller ritas som en serie.  

Ni kan använda känslokorten som finns i övning 7 för att beskriva de känslor som är förknippade med situationen. Hur känner jag mig? För att beskriva intensiteten av känslorna kan ni använda övning 8 som hjälp. Känslomätare.

Frågor

 • Vad hände?  
 • Vad gjorde eller sa du?  
 • Vad gjorde eller sa den andra personen? 
 • Hur kändes det för dig?  
 • Vad hände sedan?  
 • Hur slutade situationen?  

Ni kan också fundera på vad var och en kan göra annorlunda nästa gång för att få saker att gå bättre.  

Försök och observera

Gör övningen regelbundet i 2–4 veckor.  

 • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
 • Har något i er vardag blivit lättare?  
 • Är sättet ni valt för förverkligandet bra?  
 • Skulle det vara bra att prova en annan övning?   
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Det är viktigt att barnets egen upplevelse blir hörd.

Att prata om situationer hjälper till att identifiera och planera sina egna handlingar och förstå andras beteende.

Svåra situationer ska diskuteras i god stämning och genom att tillsammans granska dem.