Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ängslan i nya situationer

Alla barn kan ibland vara ängsliga inför andra människor eller nya saker. Ängslan visar sig ofta som nervositet. Ibland är nervositeten så stark att den hindrar barnet från att klara av nya situationer.

Ängslan 

I nya situationer kan ett nervöst barn dra sig tillbaka eller få panik. Hen kan undvika människor och vara ovillig att delta i nya aktiviteter och gå till nya platser. Hen kan vägra att gå med i nya situationer utan en förälder eller helt och hållet. Barnet kan behöva mycket hjälp och stöd i dessa situationer.  

Hur visar sig detta hemma? 

Ängslan i samband med nya situationer kan märkas till exempel av att barnet 

 • är nervös inför nya platser och människor 
 • är nervös inför nya situationer 
 • gömmer sig bakom en förälder 
 • går nästan inte någonstans utan sina föräldrar 
 • blir upprörd när hen står inför nya saker 
 • är ovillig att gå till skolan på utflykts- och festdagar  
 • är ängslig för att prova nya saker 
 • önskar att föräldern talar för hen 
 • vägrar att gå till nya ställen 
 • motsätter sig nya situationer till exempel genom att gömma sig 
 • har svårt att börja med en hobby 
 • är nervös när det kommer hem gäster. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Ängslan i samband med nya situationer kan märkas till exempel av att barnet 

 • inte närmar sig nya människor spontant 
 • kan vara rädd eller nervös för nya människor och situationer 
 • söker sällskap hos bekanta vuxna upprepade gånger 
 • kan verka passiv i grupparbeten eftersom hen inte vet vad hen ska göra 
 • är tyst när hen träffar nya människor 
 • inte deltar, utan följer med från sidan om dagen innehåller avvikande program. 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Ängslan i nya situationer – vad kan vara till hjälp?

Alla barn är nervösa inför vissa situationer. Skygghet och blyghet är också normala mänskliga egenskaper.

På grund av individuella skillnader kan barn ibland behöva mer stöd från en vuxen eller under en längre tid när de går mot självständig verksamhet. Familjen och den övriga livsmiljön spelar en viktig roll när barn övar mod och delaktighet i nya situationer. 

Kände du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på följande sidor:

TYDLIGHET I VARDAGEN 

KÄNSLOFÄRDIGHETER 

REGLERING AV VAKENHETSNIVÅN 

REGLERING AV ÖVERBELASTNING 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

1. Vi planerar min vecka 
2. Vart är vi på väg?  
3. Alternativ plan 
6. Belöning 
7. Hur känner jag mig?  
8. Känslomätare 
17. Avslappnad kropp 
19. Överbelastningsmätare 
20. Anpassning av omgivningen